Çevre izin lisansı ve geri dönüşüm lisansı çerçevesinde üretim yapmakta olan Muratlı Karton, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi‘ni kapsayan Entegre Yönetim Sistemi’ne sahiptir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi‘nin kazandırılması için çalışmalara başlanmıştır.

Kalite, Çevre ve İSG Uygulamaları

Muratlı Karton’un iş stratejisinin en önemli hedefi; tüm faaliyetleri ve süreçlerini, Kalite, Çevre ve İSG Yönetim sistemleri çerçevesinde yönetmektir.

Üretim faaliyetlerinin tüm aşamalarında çevresel ayak izini azaltmayı çevre politikasının temeli olarak gören Muratlı Karton, Türkiye ve Avrupa’da yayınlanan çevresel mevzuatları yakından takip etmekte; gerekliliklerini sağlamak üzere fabrikasında ISO 14001 çerçevesinde Çevre Yönetim Sistemi hedeflerini belirlemekte ve uygulamalarını devreye almaktadır. Bu alanda daha güçlü temel oluşturmak için çalışanların çevre bilinci ve farkındalığını artırmak amacı ile düzenli eğitimler organize edilmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği, Muratlı Karton’un sanayi kuruluşu vasfıyla başlıca önem verdiği konulardandır. İş sağlığı ve güvenliğini iş sürekliliğinin temeli olarak kabul eden Muratlı Karton, süreç güvenliği alanında sürekli ilerlemeler kaydetmekte, İSG performans metriklerini düzenli izlemekte, denetimlerini periyodik olarak gerçekleştirmekte ve gerekli aksiyonları proaktif bir şekilde hayata geçirmektedir.

Sürdürülebilir ürün kalitesi ve stabilitesi Muratlı Karton’un üretim modelinin temelidir. İş ortakları ve müşteri geri bildirimlerinin dikkate alınarak, talebi bire bir karşılayan çözümlerin üretilmesi; ayrıca kendi laboratuvarlarında ürün özelliklerinin takip ve kontrolü, Muratlı Karton’un değişmeyen kalite yaklaşımının başlıca dayanaklarıdır.

Muratlı Karton olarak;

  • Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite (SEÇ-K) konularındaki çalışmalarımızı, sorumluluk bilinciyle başarıyla yöneterek faaliyetlerimizi, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, yüklenicilerimizin korunması doğrultusunda sürdürmek,
  • Müşterilerimizin beklentilerine cevap verecek kalite ve hizmeti sağlayarak ve sürekli geliştirerek tam müşteri memnuniyetini ve güvenini oluşturmak,
  • Faaliyetlerimizin çevre ile ilgili etkilerini kontrol altında tutarak çevre kirliliğini önlemek, doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmak, doğayla uyum içerisinde çalışmak,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan SEÇ risklerimizi tanımlamak, emniyetli çalışma ortamlarını oluşturmak, çalışanlarımıza sürekli emniyet eğitimleri vermek, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek,
  • Sağlık, emniyet, çevre ve kalite konularıyla ilgili kanun ve yürürlükteki mevzuatlara uymak,
  • Çalışanlarımızın, uygun çalışma ortamında bireysel gelişimlerini ve motivasyonlarını sağlamak, katılımcı ve paylaşan bir organizasyon yapısını oluşturmak,
  • Kalite, Çevre ve İSG Yönetim Sistemlerimizin tüm şartlarına uymak ve etkinliklerinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • Kalite hedeflerimizi sürekli olarak yükseltmek, uyguladığımız süreçlerin verimliliğini artırmak, teknolojiyi takip etmek ve güncelleştirmek

TEMEL TAAHHÜDÜMÜZDÜR.

 

Sertifikalarımız
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 2022-05-11 11:22:08 / 1221338 / pdf
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 2022-05-11 11:24:48 / 1184847 / pdf
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 2022-05-11 11:24:58 / 1184703 / pdf