Güvenilir ürün, Güvenilir teslimat, Güvenilir İş Ortağı.

Marka taahhüdünü “Güvenilir Ürün, Güvenilir Teslimat, Güvenilir İş Ortağı” olarak belirleyen Muratlı Karton;

Üretim süreçlerinde,

 • Hedeflenen ürün kalitesi için doğru hammaddenin seçiminin yapılması
 • Hammaddelerin girdi kalite kontrollerini ve analizlerini yaparak doğru ürünler ile üretim yapılması
 • Teknolojinin ve kuşeli karton üretimindeki tecrübesinin etkin şekilde kullanılması
 • Test ve kontroller ile üretimin hedeflenen kalite değerleri içerisinde gerçekleştirilmesi
 • Sürekli gelişim ve sürekli iyileştirmenin tüm süreçlerde uygulanması
 • Uluslararası standartlara uygun yüksek kaliteli ürünler üretilmesi
 • Ürünün dış etkenlerden korunacak şekilde ambalajlanması

İle “Güvenilir Ürün” taahhüdünü güvence altına almaktadır.

Teslimat süreçlerinde,

 • Sevk edilmeye hazır ürüne uygun depolama koşulları ve alanları sağlanması
 • Sevk tarihinde gerekli nakliye organizasyonunun yapılarak ürünün zamanında teslim edilmesi
 • Ürün müşterimize ulaşana kadar etkin iletişimin sağlanması

İle “Güvenilir Teslimat” taahhüdünü güvence altına almaktadır.

Satış ve satış sonrası süreçlerde,

 • “Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti” sağlanması
 • Müşterilerimizin ihtiyacını analiz ederek onları anlayacak ve çözüm üretebilecek yetkinlikte çalışanlarımızın olması
 • Talep edilen ürünün piyasa şartlarında sunulması
 • Müşterilerimiz ile yakın iş birliği içinde bulunulması
 • Müşterimizin, ürünümüz kaynaklı yaşayabileceği her türlü teknik problem için destek sağlanması
 • Sürdürülebilir hizmet kalitesinin sağlanması

İle müşterilerimiz için “Güvenilir İş Ortağı” taahhüdünü güvence altına almaktadır.

Değerlerimiz

 • Bir takım olarak hedeflerimize ulaşmak için çalışmak,
 • Teknolojik yenilikleri takip ederek süreçlerimize uygulama fırsatlarını değerlendirmek,
 • Çevreye karşı duyarlı olmak,
 • En değerli kaynağımız olan iş gücümüzü sürekli eğitmek,
 • İş ortaklarımız ile iyi ilişkiler içerisinde olmaktır.

Kurumsal Strateji

 • Kalite politikamızdan ödün vermeden üretim ve yönetim süreçlerimizi gerçekleştirmek,
 • Teknolojiyi sürekli takip etmek,
 • Takım çalışmasına değer vermek ve iş gücümüzü sürekli eğitmek,
 • Çevreye karşı olan sorumluluğumuzu hiçbir zaman unutmadan iş süreçlerimizi gerçekleştirmek temellerinde oluşturulmuştur.