Muratlı Karton Kağıt San. ve Tic. A.Ş. olarak;

Kişisel verilerin gizliliği ve mahremiyeti konusu kuruluşumuz için önem teşkil etmektedir. Kişisel verilerin korunması amacıyla kuruluşumuz tarafından gereken güvenlik önlemlerinin alınması ve kontrollerin uygulanması birincil hedefimizdir. Bu kapsamda uygun güvenlik tedbirlerinin almakta ve uygulamaktayız.

Kişisel verilerin korunması çalışmalarının başında, kişisel veri olarak çeşitli amaç ve kanallardan şirketimize gelen yazılı, basılı ya da elektronik ortamdaki kişisel verilerin tespiti ve uygun kontrollerin tesis edilmesi, bu verilerin saklanmasına ilişkin gereken güvenli ortamların hazırlanması ve en önemlisi de bu verilere erişimin kısıtlı sayıda ve yetkili kişiler tarafından yapılması yer almaktadır.

Kişisel verilerin karşı karşıya kalabileceği riskleri yönetmek için gerekli olan teknik iyileştirmelerin yanı sıra, iş süreçlerinin ve prosedürlerin de geliştirildiği bir yönetişim sistemi oluşturulmuş, sistem sürekli olarak geliştirilmekte ve güncel tutulmaktadır.

Kişisel verilerin korunması adına oluşturulan yönetişim sisteminin temel taşlarından bir tanesi olan Kişisel Verilerin Korunması Politikası da bu kapsamda oluşturulmuştur

Muratlı Karton San. ve Tic. A.Ş. Yönetimi olarak birincil hedefimiz, KVKK ile ilgili tüm iş süreçlerimizi, oluşturduğumuz bu yönetişim sistemi sayesinde güvenilir, hukuka uygun ve şeffaf bir yapıda olmasını sağlamaktır.

Daha fazla bilgi için kvkk.muratlikarton.com.tr adresine başvurabilirsiniz.