Tekirdağ ili Muratlı ilçesindeki toplam 482,3 bin m2‘lik büyüklüğe sahip fabrika alanımızda, karton üretim tesisimizin yanı sıra kojenerasyon ve arıtma tesislerimiz de bulunmaktadır. 2004 yılında faaliyete geçen kojenerasyon tesisimizde, doğalgaz ile kesintisiz ve temiz bir elektrik ve buhar enerjileri elde edilmekte, bu sayede de üretimde verimlilik sağlanmaktadır.

Ayrıca, üretim esnasında ortaya çıkan atık suyun çevreye vereceği zararı önlemek amacıyla kurduğumuz fiziksel ve biyolojik arıtma tesisimizde, üretim sürecinde kullandığımız tüm suyun arıtılarak deşarj kriterlerinin çok daha altındaki deşarj değerleri elde edebildiğimiz arıtma tesisimiz mevcuttur.

Tesis Bilgileri
Toplam Alan 482.000 m²
Kapalı Alan 31.000 m²
Üretim Kapasitesi 104.000 ton/yıl
Makine Genişliği 265 cm
Ürünler Geri Dönüştürülmüş Elyaf Bazlı Karton (WLC/GD-GT)
Ürün Gramajı 210 – 450 gr/m²
Görsel Materyaller