Çevre Etkisi Azaltma Çalışmaları

Muratlı Karton, faaliyetlerinden kaynaklanabilecek emisyonları, su kirliliğini, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların çevresel etkilerini kaynağında azaltmayı hedeflemektedir.

Enerji ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanımını sağlamak, olumsuz çevresel etkileri en aza indirecek hammadde ve malzemeleri seçmek, proseslerle uyumlu olacak çevre dostu teknolojileri fabrikaya entegre etmek, enerji kayıplarının en aza indirilmesi için çözümler üretmek sürdürülebilirlik stratejisinin en etkin uygulama alanlarıdır.

Daha az doğal kaynak ve enerji kullanarak, en az atık oluşturarak, tamamı geri dönüşebilecek ürünler üreten Muratlı Karton fabrikasında, emisyon miktarları sürekli takip edilmekte ve sera gazı oluşumunun azaltılması hedeflenmektedir.

Verimlilik ve Doğal Kaynakların Tasarruflu Kullanımı

Enerji verimliliği ve enerji geri kazanımı

Dünya gündeminin en önemli sorunlarından biri haline gelen iklim değişikliği ile mücadelede, faaliyetlerden doğan çevre etkisinin ve doğal kaynak tüketiminin azaltılması kadar enerji verimliliği de başlıca odak noktalarındandır.

Enerji tüketimi miktarlarını düzenli takip eden ve enerji verimliliği çalışmalarıyla tüketimlerin azaltılması yönünde aksiyon alan Muratlı Karton, üretim tesisi sınırları içinde yer alan doğalgaz ile elektrik ve buhar üretebilen kojenerasyon tesisi vasıtasıyla kesintisiz ve temiz elektrik elde etmektedir.

Su yönetimi

Su kaynaklarının kısıtlı olduğu bilinciyle hareket ederek suyun tasarruflu kullanımını önceliklendiren Muratlı Karton, bu konuda gerekli önlemleri almaktadır.

Üretimde kullanılan tüm suyun arıtılarak çevre etkisinin önlenmesi amacıyla fiziksel ve biyolojik arıtma tesisine sahip olan tesiste, çeşitli ünitelerdeki proses suyunun arıtılarak tekrar kullanılması konusunda proje çalışmaları da yürütülmektedir.

Atık Yönetimi

Muratlı Karton, Çevre Yönetim Sistemi doğrultusunda ofisleri ve üretim hatlarında oluşan atıkları kaynağında ayrıştırarak maksimum geri kazanımı sağlamaktadır.

Bobin ve ebat üretim fireleri, tesisin üretim kaynaklı proses atıklarıdır. Üretimde ortaya çıkan tüm bu fireler üretim sürecine geri beslenerek tekrar proses edilirken, hamur hazırlamada çıkan fireler yakma lisansına sahip firmalara gönderilerek bertaraf edilmektedir.

Tesiste bulunan atıklar sızdırmaz zemin üzerinde depolanmaktadır. Tesis içinde yapılan atık alanında herhangi bir dökülme durumunda alıcı ortama sızma söz konusu değildir. Atık alanında herhangi bir kaza durumda gerekli absorban malzemeler ve yangın tüpleri mevcuttur.