İnsan Kaynakları Politikamız

Muratlı Karton’un insan kaynakları yaklaşımı; evrensel çalışan haklarının korunduğu, çalışma hayatını düzenleyen mevzuata tam uyumun sağlandığı, yeteneklerin geliştirildiği, fırsat eşitliğinin ve İSG’ye ilişkin olarak en iyi standartların temin edildiği bir iş ortamını sürdürmek ve geliştirmektir. Muratlı Karton, başarısının ve geleceğinin mimarları kabul ettiği çalışanlarının memnuniyeti odağında insan kaynağını geliştirmeye ve yetkinliklerine yatırım yapmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, insan kaynağı politikaları;

  • Çalışanlara, kariyer gelişimlerinde gerekli teşvik, destek ve imkan sağlanması,
  • İş yerinde uygun fiziksel şartların sağlanarak ergonomik ve rahat çalışma ortamı beklentilerinin karşılanması,
  • Çalışanların motivasyon ve şirkete bağlılıklarını etkileyen unsurları saptamak için belirli dönemlerde memnuniyet anketleriyle elde edilen çıktıların uygulamalara yansıtılması,
  • İş güvencesinin sağlanması,

hedeflerinden oluşmaktadır.

 

Açık Pozisyonlar
İş ve Staj Başvurusu
Muratlı Karton Kariyer.net Açık Pozisyonlar https://www.kariyer.net/
Muratlı Karton Linkedin Açık Pozisyonlar www.linkedin.com/muratlikarton