Sürdürülebilirlik kavramı, şirketlerin yarattıkları ekonomik değeri, çevresel ve toplumsal katkılarıyla birlikte ele almaktadır. Muratlı Karton, sürdürülebilirlik stratejisini, tedarikten nihai ürüne tüm üretim döngüsünde çevre etkisinin azaltılması, kaynakların tasarruflu kullanımı, geri dönüşüm ve geri kazanım temellerinde oluşturmuştur. Şirketimiz, bu döngü kanalıyla ekonomik büyüme ve kârlılığını da sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir.

Faaliyet tarzı stabil ve her açıdan uzun vadeli bir görüşe dayanan Muratlı Karton için geri dönüştürülmüş kağıt bir atık değil, sürdürülebilir ekonomi açısından önemli bir hammaddedir ve entegre değer zincirinin başlangıcıdır.

Kaynakların sorumlu kullanımı odağında yapılanan üretim prosesleri, Muratlı Karton’un bilinçli üretici kimliğinin yansımasıdır.

Kağıdın Geri Dönüşümü

Karton Fabrikası

Kullanıma hazır Karton

Paketleme ve İşleme Fabrikası - Matbaa

İşlenmiş Kutu - Ambalaj

Kullanılmış Kutu - Ambalaj

Atık Kağıt Toplama Süreci

Geri Dönüşüm Tesisi

Nakliye Süreci

Karton Fabrikası